Medicinal komponenter til udlandet er en succes

Indlægget kan være omfattet af betalt indhold eller promovering

medicinal komponenter

Carmo.dk er en dansk virksomhed, der stormer fremad i udlandet og nyder god succes i Europa og USA. De er ISO 13485 certificeret, og levere kvalitets komponenter af plastik og PVC til højfrekvens svejsning og medicinalprodukter som fx urinposer. Deres sprøjtestøbemaskiner er bl.a. et af deres stærke områder, som sikrer kvalitet og effektivitet i produktionen.

De er lagerførende på alle deres standardkomponenter og kan levere inden for 5 dage selv på store ordre. Er der tale om udviklingsprojekter, hvor specielle designs og krav kommer i spil, så er sprøjtestøbning et særdeles vigtigt element i produktionen. Udviklingsprojekter er blevet meget populær og udgør en stor del af forretning, eftersom virksomheder verden over efterspørg unikke designs, der kan være med til at differentiere dem selv på konkurrencepræget markeder.

Klinisk og rene produktionsfaciliteter er essentielt

Opskriften til succes er kvalitet – når der er tale om medicinalbranchen er kravene tårnhøje, eftersom renhed og sterilitet af komponenterne spiller en væsentlig rolle. Produktionsfaciliteterne hos Carmo er et vigtigt element i deres succes, for hvis fabrikken ikke er effektiv og lever op til en høj standard, så vil produkterne ikke kunne sælges. Ved produktionen af medicinale komponenter er der stor fokus på en klinisk og renlighed produktion, som sikrer at produkter som urinposer mm. er steril hele vejen til slutbrugen, hvor den så anvendes for første gang. ISO-certificeringen skal være med til at bevise kvaliteten, som der leves op til, som er langt højere end standarden der produceres i Kina og østen.

For at kunne have økonomisk succes med produktion i Danmark og Europa, er mange af processerne i produktionen automatiseret og styret af robotter.

Det er på mange måde en fordel, da det sikrer ingen menneskelige fejl i produktionsledet.

Carmo forventer i de næste årtier at deres eksportmarkeder vokser i og med, at globaliseringen gør os mere afhængig af hinanden og stiller større krav til de produkter der leveres.